Oglašavanje na portalu Automane

Tekstualni, slikovni, animirani banneri na nekoliko lokacija.